చెల్లిని కుమ్ముతూంటే కిటికీ దగ్గర

Telugu Sex Stories ఎదురుగ చెల్లి చీర కట్టుకుని పువ్వులు పెట్టుకుని శోభనమ పెళ్ళి కూతురిల అలంకరించుకుని ఉంది..లోపలకు రావడానికీ సిగ్గుపడుతూ తలదించుకుని నేల వైపు చుస్థున్ది..,నా కోసమే ఆ ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చిన దేవకన్యలా ఉంది ..,
నేను ఇప్పటికీ వరకూ స్కూల్ డ్రెస్స్లో చూడటమే లేద causal డ్రెస్స్ లో చూడటం తప్ప చీరలో ఎప్పుడూ చూడలేదు ,.
. ఇన్నాళ్ళు తన అందాన్ని తనలోనే దాచుకుని ఇప్పుడు నాకోసమే fullగా ప్యాక్ చేసి నాకూ అందించడానికి వచ్చింది అనె ఆలోచన నా నర నరాల నుంచి పాకుతూ క్రిందకు వెళ్లి మా వాడు ప్రాణము పోసుకుని ఎగిరి ఎగిరి పడుతూ న్నాడు ..
, 16 సం¦¦ లేత పడుచుపిల్ల చీర కట్టుకోవడం వల్ల ఎత్తులూ లోతులూ,,వంపులు సొంపులూ మతి పోగొడుతూ న్నయి,,
తన దగ్గరకు వెళ్ళ తనలో వణుకు నాకూ తేలుస్థున్ది
,,ఇక్కడి వరకూ వచ్చి లోపలకు రావడానికీ సిగ్గూ eఎందుకు అన్న,,
తనూ ఏమీ మాట్లాడలేదు,,
అమ్మ ఏది
,,పక్కన గదిలో పడుకుంది,,
ఇంత అందమ్ ఎదురుగ ఉన్నా పక్క గదిలో ఆమ్మ ఒక్కరై వుంది అనీ ఆలోచన రాగానే నా మనసు అమ్మ మీదకు మళ్ళింది,,నిన్న అంటే నాన్నగారు వున్నారు,,
ఈరోజు వస్తాద మేము చేసుకుంటుంటే చుస్థద చూసి చేసుకుంటాదా,,బుర్ర వేడెక్కి పోయింది,
,చేతుల చెల్లి బుజాల మీద వేసి దగ్గరకులాక్కుని నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టి మంచం దగ్గరకు నడిపించ,,తలపు గెడ పెట్ట లేదు ఎక్కడో చిన్న ఆశ అమ్మ వస్తూందినేను మంచంమీద కూర్చుని చెల్లిని నా వడిలో కూర్చో పెట్టుకున్నా నా పండు చెల్లతిి మెత్తలోటి పిర్రలకు గుచ్చుకుంటుంది,,

చెల్లిని కుమ్ముతూంటే కిటికీ దగ్గర అలికిడి
చెల్లిని కుమ్ముతూంటే కిటికీ దగ్గర అలికిడి

పాల గ్లాసు తీసుకుని కొంచెము తాగి చెల్లికి ఇచ్ఛ తనూ తాగింది చీరలోకి చెయ్య పోనిచ్చి సన్నని నడుము నోక్కను కల్లు మూసుకుని ఇస్స్స్స్స్స్స అనీ పేదలు బిగించింది సౌండ్ ఆపుకోలేక బయటికి అనేసింది.
తన కురులు పక్కకు తప్పించి మెడ వోమ్పు మీద మొకం పెట్టి గట్టిగా తన నుంచి మత్రమే వచ్ఛే వాసనను గట్టిగా పీల్చి మెడ మీద ముద్ద పెట్ట.
తన చెయ్యను నా బుజాం చుట్టూ వేసి నన్ను గట్టిగా హత్తుకుంనీ తన మొకం నా బుజాన దాచుకుని
మెత్తటి తన చనుమలనూ నా ఛాతీకి అదుముతూ ంది,
ఒకరిని ఒకరు ఊపిరి అందనంత గట్టిగా నలిపేసుకూంతున్నమ్,
తన మొకం చేతుల్లోకి తీసుకుని చెల్లి అందన్ని chusthunna చెల్లి కల్లు మూసుకుని క్రింద నా పండు మరియు నా నలుపుల్లు వల్ల పొందిన సుఖంలో విహరిస్తూంది,
ఎర్రటి పెదాలు మెరుస్తున్నాయి,వాటిని సుతారంగా నా పెదాలతో తాకను మ్మ్మ్మ్మ్మ అని ప్రతీ స్పందనతో పెదాలు తెరుచుకున్నయి,
మరల గట్టిగా చప్పరిన్చ తనూ నన్ను ఇంక గట్టిగా అదుముకుంది,
అలా తన పెదాలతో కోంత సేపు యుద్దం చేసి మంచం మీద పదుకోపేట్టా,,
చెల్లి ఇంక కల్లు మూసుకుని ఉంది తన సిగ్గు చూసీ నాకూ ముచ్చట వేసింది.,
నకు తెలుసు కదా కొన్ని రోజుల తరువాత సిగ్గూ లేకుండ అడిగి మరీ చేంచుకుంటాది,

అలా చెల్లిని కుమ్ముతూంటే కిటికీ దగ్గర అలికిడికి ఐంది.
నాకు తెలుసూ అమ్మ చూస్తుంది అని…!!!
నేను అమ్మకు కనపడేల మరియు వినపడేల చేస్థున్న.
నకు చివరకు వచేసిన్ది నేను గట్టిగా అమ్మ అని అరిచి చెల్లిని గట్టిగా పట్టుకుని ఉండిపోయా…!!!
అలా కొన్ని రోజులు గడిచిపోయాయి.
అమ్మలో కామము పేరిగిపోంది.
ఒకరోజు కాలేజీ మద్యాహ్నం సెలవు రావటంతో ఇంటికి చేరుకున్న.
ఇంటిలో అమ్మ ఒంటరిగా ఉంది.
నేను ఫ్రెష్ అవ్వి స్నానము చేసి హల్లో tv చూస్తున్న.
అమ్మ అప్పుడే నిద్దరలేచింది.
నా పక్కన కూర్చుంది తెల్లటి మొకం నిద్దరపోవటామ్ వల్ల మత్తుగా బుగ్గలు పొంగి ముద్దుగా ఉంది.
మెత్తని తొడలు స్పర్శ గమ్మత్తుగా ఉంది.
నేను అలా chusthu ఉండిపోయా ఏంటిరా ఆల్ చుస్థున్నవ్ అని అమ్మ అడిగింది.
ఏమీ లేదమ్మా నువ్వు ఇంత అందముగా ఉన్నావ్ ఏంటి అమ్మ అన్న.
చాల్లే మరీ పోగిడేస్థున్నవ్ నీకు ఎప్పడూ నాతో వెటకారమే నేను ఏమీ అంతా అందముగా ఉండను.
చా ఊరుకో అమ్మ నువ్వు ఏంత అందముగా ఉన్నావో తెలుసా అని అమ్మ మోకన్ని నా రెండు చేతుల్లోకి తీసుకుని బుగ్గలను పాముతు పొదివీ పట్టుకున్న అలా పట్టుకుని అమ్మ మెత్తటి స్పర్శను అనుభూతి చెందుతున్న.
అమ్మ కూడ ఏమి అనకపోవంతో నా వ్రేళ్ళతో అమ్మ ఎర్రటి పేదలను తాకుతూన్న. క్రింద పెదవిని నా బొటన వేలితో నొక్క అమ్మ ఇస్స్స అని నన్ను దూరంగా తోసింది.
నేను ఏమి మాట్లాడకుండా అలా ఉండిపోయా.
కాసేపటికి అమ్మ వంట గదికి వెళ్ళి నాకు జ్యూస్ తెచ్చింది.
నేను తాగను అన్న తాగు నాన్న ఎలా చిక్కి పోయవో చూడు అసలే రాత్రుల నిద్దర ఉండటం లేదు.
అంత లేదు చేసుకుని రెండు వారాలు ఐంది అన్న.
అవునా ఏమ్మా ఎందుకు రోజు కలిసే పడుకుంటున్నారు కదా.
దానికి ఇంటేరేస్ట లేదంట.
రెండు వారలనుంచి పస్తులు ఉంటున్న అన్న…!!!
దానికి అమ్మకు కోపమొచ్చింది నీవల్ల నేను రెండు నెలల నుంచీ ఉంటున్న నా బాధ ఎవరితో చెప్పుకోను అన్నాది….!!!
నాకు భాద కలిగింది నా వల్లే అమ్మ నాన్నను వదిలి ఇక్కడ ఉంది.
నేను sorry అమ్మ నావల్లే కదా అని ఏడుపు మొకం పెట్ట.
నాన్న అది ఏమీలేదు నీవల్లేమీ కాదు బంగారం అని నన్ను దగ్గరకు తీసుకునీ గుండెలకుంగా హత్తుకుంది.
అమ్మ నా మీద చుపిస్థున్న ప్రేమకు నాకు ఏడుపు వచేసిన్ది sorry అమ్మ అంతా నావల్లే నేను సరిగ్గ ఉంటే నీకు ఇన్ని భాదలు రావు అని ఏడుస్తున్న.
ఊరుకో బంగారం నాకు నువ్వు ఉన్నావ్ కదా నీ ఆనందమే నా ఆనందము అని ఇంకా గట్టిగా హత్తుకుంది.
నేను కూడ అమ్మని గట్టిగా వెంటేసుకున్న.
అమ్మ మెత్తటి శరిరం చనుమలు అంతా దగ్గరగా చూడగానే నా మనసు వసమ్ తప్పింది.
ఎలా ఐన అమ్మని సుఖపెట్టాలి అని నిర్ణయించుకున్న.

అలా ఏంత సేపూ ఉన్నామో మాకే తెలియదు ఈలోపు బయట కాలింగ్ బెల్ మ్రోగింది.
అమ్మ వెళ్ళి డోర్ తీసింది
Time ఆరు ఐపోయింది చెల్లి వచ్చింది.

నేను బయటకు వెళ్ళి రాత్రి 9:00 కి ఇంటికి వచ్చను

అప్పటికే చెల్లి బోజనం చేసేసి పడక ఎక్కేసింది.

నేను స్నానము చేసి షర్ట్ వేసుకుని డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న అమ్మ నాకు అన్నము పెట్టింది.
అమ్మ నువ్వు తిన్నావా
లేదు నాన్న నువ్వు తినేసక నేను తింటా అన్నాది
లేదు ఇద్దరం కలిసి తిందాం అన్న.
నాకు చాలా పనులు ఉన్నయ్ నువ్వు త్వరగా తినే నాన్న అన్నాది
సరే ఐతే ఒక పని చేద్దాం
నువ్వు నీ పనులు చేసుకో నేను నీకు తినిపిస్థా అన్న.
అమ్మ సరే ఐతే నేను సామాన్లను కడుగుత నువు నాకు తినిపించూ అన్నది.
అలా అమ్మకి తినిపించి వచ్చి tv చుస్థున్న ఇన్థలో అమ్మ అన్ని పనులు చేసుకుని స్నానము చేసి నైటి వేసుకుని వచ్చి నాపక్కన కుర్చన్ది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *