తెలుగు సెక్స్ కథలు Telugu సైకో

Telugu తెలుగు సెక్స్ కథలు Telugu సైకో

నా పేరు రాము. మాది లోయర్ క్లాస్ ఫ్యామిలి. కాని నేను ఎప్పుడు చదువు పై అశ్రద్ద చూపలేదు. నా వయస్సు 19 సం||. నాన్న ఒక షు కంపెని లో డైలీ లేబర్ గా పనిచేస్తాడు. వయస్సు 48. అమ్మ రెడిమేడ్ డ్రెస్ కంపెనీలో స్టిచ్చింగ్ ఆపరేటర్ గా పనిచేస్తుంది. వయస్సు 39.

నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది. పేరు రమ్య. వయస్సు 19. నాతోపాటు గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువుతుంది. మా ఇంటి ప్రక్కనే ఇల్లు. నాకు తనంటే చాలా పిచ్చి. పేరుకు తగ్గట్టు చాలా అందంగా ఉంటుంది. తను మంచి కలర్. స్మూత్ హెయిర్. తన నవ్వు చాలా బాగుంటుంది.

ఒక రోజు రమ్య పుట్టినరోజున హాఫ్ శారీ కట్టుకొని , స్వీట్స్ పట్టుకొని ఇంటికి వచ్చింది. నేను అప్పుడే స్నానం చేసి టవల్ పై ఉన్నాను. తన నేరుగా నా రూం లోకి వచ్చింది. అప్పుడు రమ్య ను చూస్తే నా మతి పోయింది. ఎప్పుడు పంజాబీలో కనబడే రమ్య ఇప్పుడు హాఫ్ శారీలో ఉంది.
ఎప్పుడూ తనవైపు మోహంతో చూడని నేను ఆరోజు చూసాను. తన నడుము క్లియర్ గా కనపడుతుంది. లైట్ గ్రీను వోణిలో తన బొడ్డు క్లియర్ గా కనపడుతుంది. ఇక జాకెట్ లోని తన లావాటి అందాలు చూస్తూంటేనే నేను టవల్ పై ఉన్నానని కూడా గుర్తులేదు. నా బుజ్జిగాడు ఒక్కసారిగా లెచీ తనవైపు చూస్తున్నాడు.
తను దగ్గరగా వచ్చి నా నోట్లో స్వీట్ పెట్టి గిఫ్ట్ ఏది అంటూ నవ్వుతూ అడిగింది.
Telugu Sex తెలుగు సెక్స్ కథలు Telugu సైకో
అప్పటికే నా మనసు నా అదుపుతప్పింది. ఒక్కసారిగా నా కుడిచేతితో తన తలను దగ్గరగా తీసుకొని తన లేతపెదవులను నా పెదాలతో అదిమాను. నా ఏడమ చేతిని తన నడుముపై వేసి ఒక్కసారిగా గట్టిగా నొక్కాను. నా బుజ్జిగాడు తన తొడల పైభాగంలో తడుముతున్నాడు. తను వెంటనే విదిలించుకొని వెనకకు జరిగింది.

అప్పటికి కాని నేను చేసిన తప్పు నాకు తెలిసి రాలేదు. వెంటనే తనకు సారి చెప్పాను. తను సిరియస్ గా అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయింది.

తనను ఎలాగైనా కూల్ చేయాలని ఇంట్లో అమ్మ దగ్గర 100/-, నాన్న దగ్గర 200/- బుక్స్ కొనాలని తీసుకొని ఒక మంచి గిఫ్ట్ తీసుకొన్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *