మొగుడని ఎక్కించుకున్న తీరా దోపేకా 3

Telugu BoothuKathalu రవి బయటకు వెళ్ళాడు అని అన్నయ్య మాట వినిపించింది మీద నుండి కిందకి దిగుతున్నారు . నాకు షాక్ . అన్నయ్య ముఖం వంక చుడలేక లొపలకి వెళ్ళిపొయా ఏ పని చేస్తున్నఇదే అలొచన అన్నయ్యా నన్ను కెలికింది , తెలిసే చెసారా లెక వధిన అనుకుని నన్ను పొదువుకున్నారా ఇలా అలొచిస్తుంటే బుర్ర అంతా ఒకటే నొప్పి . ఈ లోపు మా అయన వచ్చారు చెక్ చెసుకోవడానికి వెంటనే అడిగెసా ఎప్పుడు వెళ్ళారు అని . conform అయిపొయింది మా వారు కాదు అన్నయ్యె కాకపొతె తెలియల్సింది ఒకటే సుధా వధినా అనుకుని గోకాడ లేక intentionally గోకాడా అని తెలియలీ ఎది ఎమైనా శేఖర్ అన్నయ్య రసికుడే ఆరోజు నుండి అన్నయ్య ని శేఖర్ అని పిలవాలి అనిపించేది నాలో నేను అనుకుంటున్నపుడు కూడా ఎపుడు తనని పేరు తో తల్చుకోలేదు అన్నయ్య అనే తలుచుకునేదనిని .నాకు శేఖర్ కౌగిలి ముద్దులు పదెపదె గుర్తుకువచ్చేవి తనని అదోలా చూడడం మొదలైంది అలాని ఇంతకు ముందు చూడలేదు అని కాదు ఆ చూపులలో ఒక అడ్మిరేషన్ ఉండేది ఇలాంటి మొగుడు నాకు దొరకివుంటే బాగుండేది అనేలా ఇపుడు అలా కాదు తనని నా వైపుకు తిప్పుకోవాలని అనేలా ఉంది నా చూపు చాలసార్లు మా చూపులు కలుసుకునెవి అలా కలుసుకునే ప్రతిసారి నా పెదవి పై ఒక చిరునవ్వు విరిసేది ENCRYPTED ఇన్విటేషన్ అది . సరదాగ కార్ద్స్ ఆడుకుంటున్న కబురులు చెపుకుంటున్న పక్కనె కుర్చునెవాడు చేతులను తాకెవాడు నాకు నచ్చేది కారణం ఒకటె ఎప్పటి నుండొ నాకు తెలియకుండనె నేను శేఖర్ని ఇష్టపడుతున్న ఇది తప్పనీ పాపమని ఎపుడు మనసు అలొచించలేదు అలా అని మా వారు అంటె ఇష్టం లేదు అని కాదు . గౌరవం ఉంది ప్రేమ ఉంది కాకపోతే నా మనస్సు మరొకరి స్పర్శను కూడా ఇష్టపడుతుంది . ఎక్కడో చదివా రెండు విరుద్ధ లింగ జంతువులలో పుట్టిన ఆకర్షణ సంయోగంకి దారితీస్తుంది అని అదే ప్రత్యుత్పత్తి కి మూలం అని జంతువులకైతే వావి వరసలు ఉండవు. నేను మనిషిని మనిషీ ఒక జంతువే బహుశా ఆ జంతు గుణం ఈ నాగరికత కట్టుబాటును మీరు అని తోస్తుందేమో. సెక్స్ ఒక రోగం కాదు ఒక యోగం . ఒళ్ళు ఒళ్ళు రాపిడితో పుట్టే వేడి మొగుడుతోనైనా పరాయివాడితోనైనా ఒకేలా ఉంటుంది అని నా అభిమతం సమ్మగా కొట్టించుకోవడనికి మొగుడే గతి అని అనుకుంటే చాలా మిస్ అవుతాం కదా అయినా దైర్యం కూడా ఉండాలిలెండి . ఛీ ఛీ మేడ మీద శేఖర్ కెలుకుడికి కొత్త ఫిలోసోఫీ వచ్చేసింది వంటికి .
ఇలా ఉండగా శేఖర్ మరోసారి నా తేనెతుట్టె లాంటి మనస్సు ని మళ్ళి కెలికాడు ఒక సారి నలుగురం కూర్చుని కార్డ్స్ ఆడుకుంటున్నాం ప్లేసింగ్ లో నాకు ఒక పక్క శేఖర్ మరోపక్క సుధా వదిన ముగ్గురుమ్ బెడ్ మీద ఆయన కుర్చీలో కూర్చిని ఆడుకుంటున్నాం. వేసవి లో పవర్ కట్ మాలాంటి వాళ్ళ కోసమే చేస్తారెమో ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వాళ్ళు కరెంటు పోగానే మా వారు నీలు కాండిల్ వెలుగుంచు అన్నారు లేగుదాం అనేలోపు నా చేతి మీద శేఖర్ చెయ్యి నొక్కుకుంది ఈలోపు సుధా వదిన ఎక్కడివాళ్ళు అక్కడ ఉండండి పవర్ వచేస్తుందిలే అన్నారు నేను మనసులో వదినకి థాంక్స్ చెప్పుకున్న శేఖర్ చెయ్యి నా భుజాలు మీదుగా వచ్చింది నా బుగ్గ మీద తన వెచ్చని శ్వాస తగులుతుంది ఒక ముద్దు సైలెంట్ గా నా బుగ్గ మీద తన పెదవులు ముద్రించాయి హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ మనసు స్పందన అది ఆడదాని పక్షద్వయం ఎప్పుడు మగవాడికి ఉద్రేకం కలిగిస్తుంది అంతే స్థాయిలో ఆడది వారి ఒరిపిడిని ఆస్వాదిస్తుంది ఇది నిజం నూటికి నూరుపాళ్లు నేను అదే చేస్తున్న ఆ సమయం లో మొగుడు ఉండగా ఈ అనుభవం అదేంటో ఆ సమయంలో భయం వెయ్యలేదు అత్తగారు వచ్చే అలికిడి అయేంతవరకు తన ఒరిపిడి జరిగింది తరవాత దూరంగా జరిగాడు . తన సెన్సెస్ కి జోహార్ కరెక్ట్ టైములో వదిలేస్తాడు ఇది రెండో సారి నేను చూడడం . శేఖర్ కాస్త వెనకగా జరిగాడు ఈలోపు వదిన ఎందుకండీ ఒట్టిగా అలా కదులుతారు CALMగా కూర్చోండి అని అంది దాన్కి నా మొగుడు బావ ముక్కలు కలుపుకుంటున్నాడేమో అని అన్నాడు అసలు వీడు ఏ ముక్కలు కలుపుతున్నాడో తెలిస్తే గుండె ఆగిపోతాది నా మొగుడికి . ఒకపక్క వీళ్ళు ఇలా అంతుంటే మరోపక్క మనోడు నా జడని పక్కకి జరిపి నా మెడ వెనుక కిస్ చేస్తున్నాడు నాకు ఒక పక్క చెమటలు పూస్తున్నయ్యి దడ తో