బేతాళుడు చెప్పిన కథలు 2

Telugu Sex Stories హైదరాబాదులో ఒక పెద్ద బిజినెస్ మాన్ మన కధలో తండ్రి. పేరు రాజారాం. పెళ్ళాం చనిపోయినా బిజినెస్ పిచ్చిలో పడి మరో పెళ్ళి చేసుకోకుండా చేత్తో ఊపుకుంటూ కాలం గడిపేస్తున్నాడు. మీకు డౌట్ రావొచ్చు అంత పెద్ద బిజినెస్ మాన్ అంటున్నావ్, చేత్తో ఉపుకొనే ఖర్మేంటి? దేన్నోదాన్ని తగులుకోవచ్చు కదా అని.

సరైనది తగల్లేదు రాజు గారు…

బిజినెస్ మీటింగ్స్ కి వెళ్ళినపుడు కాస్త చుట్టూకొలతలతో ఎవర్తైనా కనిపిస్తే “అబ్బా ఏం వుందిరా గుంట” అనుకోవటం తప్పా కెలికిన పాపాన పోలేదు.అలా అని లంజల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మనసురాలేదు. డబ్బులకి చాపే వాళ్ళ దగ్గర జబ్బులొస్తాయేమో గాని సుఖం రాదు అనే ఫిలాసఫీ అతనిది.

ఇంక కొడుకు సూర్య. ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్. చేతినిండా డబ్బు, చుట్టూ పదిమంది ఫ్రెండ్స్. కాలేజ్ బంక్ కొట్టి సినిమాలు , వీకెండ్స్ లో పబ్బులు , పార్టీలు….కలర్ ఫుల్ గా వుంది జీవితం.
కొంచెం ఆగండి రాజు గారూ! అక్కడికే వస్తున్నా. వీడికైనా ఎవర్తైనా వుందా లేదా అనేగా! మనవాడు దొరికిన దానికల్లా దోపేసాడులెండి.ఒక పావు సెంచరీ బాదేసాడు. రెగ్యులర్ కాలేజి పోరిల తో బోర్ కొట్టేసి వున్నాడేమో కొత్త అందాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు.

రోజులిలా దొర్లిపోతుండగా రాజారాం ఇంటికొచ్చాడు చిన్నప్పటి స్నేహితుడు సుందర్రావ్ అతని కొడుకు పెళ్ళికి పిలవడానికి. టీలు,టిఫిన్లు గట్రా అయ్యాక తీసి చేతిలో పెట్టాడు (పెళ్ళి శుభలేఖండి బాబు.. ఇంకేదో అనుకొనేరు) ఒరే రాజారాం నువ్వు నీకొడుకు కలిసి పెళ్ళికి రావాలి తప్పకుండా!
తప్పించుకున్నా, పెళ్ళికి రాకుండా ఎగ్గొట్టినా దిగ్గొట్టేస్తాను.. ఏమనుకున్నావో చెప్పాడు సుందర్రావ్.
ఒరేయ్ మాకు మాత్రం దగ్గరి బంధువులెవరున్నార్రా నువ్వు తప్పా! ముందుగానే వస్తాం. అన్ని కార్యక్రమాలు అయ్యేవరకూ వుంటాం. సరేనా.

మంచిది రా … అబ్బాయ్ కాలేజి నుండి రాగానె వచ్చి వెళ్ళానని చెప్పు. ఊర్లో బస్సు దిగగానే ఫోన్ చెయ్యి బండి పంపిస్తా అని చెప్పి వెళ్ళాడు సుందర్రావ్.