బేతాళుడు చెప్పిన కథలు 3

Telugu Sex Stories పల్లెటూర్లో పెళ్లి అనగానే సరదా పడ్డాడు సూర్యం. పల్లెటూరి పిట్టల్ని రుచి చూసే అవకాశం రావొచ్చని సరదాపడ్డాడు. అయితే తండ్రి కూడా వస్తున్నాడు కాబట్టి తన ఆటలక్కడ సాగుతాయో లేదో అని కొంచెం భయపడ్డాడు కూడా.

పెళ్ళికి రెండు రోజులు ముందే బయలుదేరారు తండ్రీకొడుకులు.కారులో వెళ్తే పల్లెటూళ్ళ లో ఎద్దులబండి ప్రయాణం మిస్ అవుతామని బస్సులో బయల్దేరారిద్దరూ.
రాజమండ్రీ వరకూ బాగానే జరిగింది ప్రయాణం.అక్కడ్నుండీ బస్సులు చాలా రష్ గా వుండటంతో నిలబడే ప్రయాణం చెయ్యాల్సివచ్చింది. బస్సు జనాలతో కిటకిటలాడిపోతోంది. ఆడ మగ తేడా లేకుండా ఒకర్నొకరు తెగతోసేసుకుంటున్నారు (ఆ తోసుకోవడం కాదండోయ్… కేవలం తోపులాటే )
ఎట్టకేలకు రాజారాంకు మాత్రం సీటు దొరికింది. సూర్యం మాత్రం వెనకపక్క రాడ్డు పట్టుకు నిలబడ్డాడు (బస్సు రాడ్డు అండోయ్)
చేతినిండా సామాన్ల సంచీతో సూర్యం ముందు నిల్చుందో ఆంటీ.సుమారు ఓ 37,38 ఏళ్లుంటాయేమో. కానీ చూడటానికి పాతికేళ్ళ దానిలా వుంది. వెనక్కి తిరిగివుండటం వల్ల గుద్ద చూస్తేనే గులగా వుంది. జనాల కిక్కిరిసిలాటకి బాగా చమట పట్టేసిందేమో నున్నటి నడుము మడతల మీంచి కిందకి జారుతోంది చెమట. అలా చూస్తుండిపోయాడు సూర్యం.