రవింధ్రనాధ్*టాగుర్* (సెంచరీ కొట్టినా ఆగడĹ 2

Telugu BoothuKathalu ఒరెయ్ చిన్నా నిద్ర లెరా అనె పిలుపు తో మెలుకు వచ్చి లెచాడు కళ్ళు నలుపుకుంటూ మన కథా నాయకుడు…(ఇక్కడ నుండి తన మాటల్లోనే విందాం కథ) ఎంటీ నాని అప్పడె
తెల్లారిందా అంటూ….! లెగువ్ నాన్నా లెటవుతుంది….!మళ్ళి అదె పిలుపు ఆ.. …! లెచాను అని బాత్రూమ్ లొ కెల్లి (5ని//ల్లో ) రడిఅయ్ బయట కోచ్చాను టెబుల్ పై కూర్చిని టిఫిన్ తిని నాని లెటవుతుంది ఇంటర్*వ్యు కి అంటూ ఒక హగ్* ఇచ్చి నా బండి పై బయలు దెరాను… గమ్యం చెరాక గబగబ లోనకెల్లి చూసా హమ్మయ్య నా పేరు ఇంకా
రాల కూర్చిని చూపిస్తున్నాను నా పేరు రాగానే లోనకెల్లి మె ఐ కమిన్* సార్* అన్నాను యస్ అన్నాడు
మెనెజర్ సుబ్బారావ్* కమ్* అండ్* సిట్ అర్* య రవింధ్రనాధ్*టాగుర్* అన్నాడు యస్ సార్ అని కూర్చుని అయన అడిగిన ప్రశ్నలకి చకచక..! సమాధానం చెప్పా అసలే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలా స్పిడు దాంతో ఆయన నా క్వాలిఫికేషను నా స్పిడు నచ్చి యుఆర్* సెలక్టెడ్ ముంత్*లి శాలరి 50,000rs అని వాళ్ళ ఆఫిస్* రూల్*స్* చెప్పి వెళ్లి నా pa ని కలువ్ జాయినింగ్ లెటర్
ఇస్తుంది అన్నాడు…! నెను thanku sir అని బయట కోచ్చి చూసా అయ్యబాబోయ్* *ఆయెషా ఒక 26 -27 స// వుండోచ్చు చూట్టాని రెండు కళ్ళు చాల్లా అందమైన ముఖంతో ఎక్కడా తగ్గని ఎత్తులతో చూడగానె కింద మా తమ్మడి లో కదలిక మోదలైంది తన సళ్ళ లోయను కళ్ళుతొ నే తడిమెస్తావున్నాను నాచూపులు గుచ్చుకున్నాయెమో అన్నట్టు కిందకు వంగి ఎదో ఫైల్* తిస్తూవున్న తను నన్ను చూసి నవ్వుతుకుంటూ పైకి లెచి how can I help u * అనగా నే నెను ఈలోకం లో కోచ్చి
*iam రవింధ్రనాధ్*టాగుర్* మెనెజర్* గారు కలవమన్నారు అన్నాను ఓ యస్ ఇంతకు ముుందు గా నే కాల్ చెప్పారు అని ఒక లెటర్ ఇచ్చి ఎంటి కళ్ళ తోనె తినెసెలా చూస్తువ్* అంది దాంతో దోరకి పోయూను రా బాబు అని ఇంకొవెై పు చూస్తూన్నాను తను ఎంటి * చూడవలసినవన్ని చూసి ఇప్పుడు మాత్రం ఎటోచూస్తున్నాడు పిల్లగాడు అని నా ముఖం లోకి చూస్తూ కదా…! అని నవ్వుతుంది దాంతో తన ముఖం ఇంకా అందంగా కనిపిస్తే నెను తన్నె చూస్తూన్న..!తను అదిగో మళ్ళి మోదలెట్టాడు పిల్లగాడు అని నా ముఖం లోకి చూసి కదా….! అంది
మనమెంతక్కువ తిన్నా మా అని అని వంగితె కనపడ్డాయి చూశాను అన్న…! కనపడితె మాత్రం అలా తినెసెలా చూస్తావా అంది కోంచెం లో గోంతు తో సిగ్గుగా….
నేను ఈ ఆడాళ్ళుంతా ఇంతె వాళ్ళ అందాలన్ని చూపిస్తారు చూస్తేనెమో చూసారు..!చూసారు…! అంటారు చచ్చెచావోచ్చింది రా బాబు అన్నా బుుంగమూతి తో దాంతో తను పెద్దగా నవ్వుతు…! అబ్బో అబ్బాయ్* కి మాట్లాడడం రాదనుకున్నానె సైలెంట్*గా వుంటె అంది…నెను మాట్లాడితే కదా తెలిసెది సైలెంట్*టో కాదో అన్నా నవ్వుతు తాను కూడా నవ్వుతు…! iam ఆయెషా అని షెక్ హ్యండ్* ఇచ్చి తనను తాను పరిచయం చెసుకోంది.. నేను తన చెయందు కోని కాసెపు తనతో మాట్లాడి తన గురుంచి
తెలుస్తకున్నా తనకు పెళ్లయ్* (3 సం// అని తన భర్త ఇదె ఆఫిసలో్* ఫ్లోర్ ఇంచార్జి అని తన గురుంచి వాళ్ల అయన
గురుంచి చెబుతావుంది తనది ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబం అని తన అక్క(24 సం// ను వాళ్ళ మెనమామ(40 సుం// కిచ్చారట ఇతను వాళ్ళ అక్క మెగుడట తన అక్క ఇద్దరు పిల్లలు లు పుట్టగానే
చనిపోతే పిల్లల కోసం తనకు ఇష్టం లేదు అన్నా రెండొ పెళ్ళి చెసారంట..!(తన గురించి చెబుతుందా లెక ట్రయ్* చెస్కోమని ఇన్*ఫర్* మెషన్* ఇచ్చిందో అర్దం కాల సరెలె ఎంత కాలం తోందరలో నే తన భూమిలో మన జెండాపాతితె సరి అనుకున్న…. సరె ఒక ట్రయ్*ల్* వెద్దామని )అర్రె మూడు సంవత్సరాల ముందె ఎందుకు చేరలెదు రా అని నన్ను నేను తిట్లు కోంటుంటె…. తను సిగ్గు పడుతు చెత్తో చిన్నగా కోట్టి..నా గుండెల పై చెత్తో నెట్టి… నా గురుంచి చెప్ప మంటే నేను చెప్పబోతుంటె వెనక నుండి ఒక
అరుపు ఆఫిస్* టైం లో ఎంటి కబుర్లు అని ఇద్దరం ఒకె సారి ఆవెైపు చూశాము……………….?అక్కడ………!